Alzheimer Tedavisi

İDA » Blog » Alzheimer Tedavisi

Alzheimer Tedavisi

Alzheimer Tedavisi konusunda Özel İda Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezi Alzheimer hastalarına ilk evresinden son evresine kadar olan süreçlerin hepsinde profesyonel tıbbi hizmet vermektedir.

Alzheimer Tedavisi

İleri yaşlarla beraber beyin hücrelerimizde ölümler gerçekleşir. Bu bölgedeki hücre azalmalarıyla beraber hafıza kayıpları oluşmaya başlayabilir. Bunama dediğimiz demans tanısı ve bilişsel yetkinliklerin azalmaya başlamasıyla gerçekleşen tıbbi duruma Alzheimer denmektedir.

Demans hastalığının bir türü olan Alzheimer bu tip nörolojik hastalıkların en yaygın görülenidir. Beta amiloid plaklarının görünmeye başlanması Alzheimer hastalığının habercisi olarak görülmektedir. Hastalık ileri seviyelerinde aileyi tanıyamamaya kadar giden durumlar yaratabilirken, başlangıç seviyelerinde basit unutkanlıklarla kendini belli edebilir. Hastalığın en ileri seviyeleri olan hastanın temel ihtiyaçlarını kendi kendisine karşılayamayacak duruma gelmesiyle bakıma muhtaç hale gelir.

İlerlemesini sürdüren nörolojik bir hastalık olan Alzheimer beyin hücrelerinin yok olmasına sebep bir demans türüdür. Yaşlanmayla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkan belirtilerde hafıza, düşünce ve davranış fonksiyonlarında azalmalar meydana gelmektedir. Devamlı ilerleyen bir hastalık olan ve nihayetinde bireylerin günlük aktivitelerini tek başına idame ettirememesine kadar giden bu hastalık erken belirtilerini son yaşanan olayların unutulması şeklinde gösterebilir. Davranış bozukluğu ve mantıklı düşünme yeteneğinde zayıflama, sosyal ortamlarını olumsuz etkiler. İleri evrelerinde karşısındaki kişilerle mantıklı sohbetler kuramaz, çevresinde gelişen olaylara anlamlı cevaplar veremez hale gelinir.

Alzheimer hastaları ve yakınlarının genellikle hastada bilişsel ve davranışsal değişimlerin gerilemesi ile ilgili şikâyetleri olduğunda Alzheimer Tedavisi için nöroloji polikliniklerine başvururlar. Hastalığın başlangıcındaki bulgular daha hafif olurken ileriki evrede hastalardan elde edilen bulgular daha belirgindir. Küçük hafıza sorunlarının yaşanması hastalığın başlangıcı olarak nitelendirilebilirken son zamanlardaki konuşmaların ve yaşananların unutulması, yakın çevrenin, eşyanın yerlerinin unutulması ve yer isimlerinin hatırlanamaması gibi durumlar ilerlemiş durumlara örnektir. Hastalığın ilerlemiş halinde görülebilen;

  • Bilincin karışık durumu
  • Dikkat dağınıklığı ve adapte olmada zorlanma
  • Normalde iyi bildiği yerlerde kaybolma
  • Dil ve konuşmada gerileme
  • Çevresiyle olan ilişkilerinde suçlamalarda bulunma
  • Olmayan sanrılar görme
  • Moral ve motivasyonunda düşüklük
  • Rutin işlerde yardımsız yapamama
  • Depresif ve kaygılı olma

Gibi belirtiler hastalığın teşhisi sırasında görülebilmektedir. Hastalık ilerlemesiyle şiddetini arttıran belirtiler ailesini ve kendisini tanıyamamaya kadar gidebilmektedir. Bu durumdaki hastalar günlük yaşamlarını devam ettiremedikleri için profesyonel bakıma ihtiyaç duyarlar.

Alzheimer Tedavisi konusunda Özel İda İzmir Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezi profesyonel tıbbi hizmetleri konusunda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.