Engelli Hizmetleri

İDA » Blog » Engelli Hizmetleri

Engelli Hizmetleri

Engelli hizmetleri, günlük hayattaki süreçlerde bakım ihtiyacı olan engelli bireylere kişisel bakım ve psikolojik destek hizmeti verilmesidir.

Engelli Hizmetleri

Engelli yaşlılarımızın sevgi ve ilgi gördükleri bir ortam yaratılarak yaşamlarını sürdürebilmeleri öncelikli hedefimizdir. İleri yaş sakinlerimizin fiziksel ve zihinsel engelleri olması halinde kendilerine profesyonel bir bakım hizmeti sunulur.

Bedensel, zihinsel ve ruhsal engeli nedeni ile günlük hayatta tekrar eden gereklerini yerine getiremeyecek durumda olan sakinlerimize merkezimizdeki imkânlarımızdan yararlanmaktadırlar. Engelli yaşlılarımızın çevresi ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları düzenli olarak yapan kurumumuz, sosyal ve kültürel aktiviteler yaparak engelli sakinlerimizi sosyal hayata hızlıca katar.

Merkezimizde görev yapan doktor ve hemşirelerimiz, sakinlerimizin rutin genel sağlık kontrollerini yapmaktadırlar. Fizyoterapi tedavisine ihtiyacı olan engelli sakinlerimiz, fizyoterapistimiz ile gerçekleştirdiği rutinlerle tedavi sürecine başlatılmış olur.

Sakinimizin öz bakımlarında yeterliliği olmadığı durumlarda yaşlılarımıza refakatçi eşliğinde banyo, saç ve vücut bakım hizmeti verilir. Kurum sakinlerinin kendi yemeğini yiyemeyecek durumda olması halinde, üç ana üç de ara öğün yemekleri yedirilmektedir.

Erişilebilirlik; binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır.
Sakinlerimizin engeli nedeniyle günlük yaşantısında fazlasıyla yardıma gereksinim duyabilir. Kişiye özel bakımı benimseyen kurumumuz yirmi dört saat yaşlı bakım sorumlusu görevlilerimizle, İzmir huzurevi ve yaşlı bakım merkezleri arasında erişilebilirliği en güçlü olan kurumlardan olmayı sürdürmektedir.

Engelli, engelli yakınlarıyla işbirliği içerisinde haklarını ve mahremiyetini koruyarak hizmetimizin memnuniyetini arttırmak, tıbbi ve modern yöntemleri benimseyerek alt yapıyı sürekli geliştirmekteyiz. Kalite hedefleri belirleyerek ve periyodik olarak hedeflerimizi değerlendirmekte ve gerekli olması durumunda tedbirler almaktayız.
İhtiyacı olan engelli bireylerin, özlük bakımı, sağlıklı bir şekilde yaşama katılımı ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için personelimizle bir aile ortamı kurarak huzurlu bir bakım politikası izlenir. Tüm yasal mevzuat şartlarına bağlı kalarak zihinsel, ruhsal, bedensel engelli bakım hizmetlerini, insani değerleri en önde tutarak gerçekleştiren sosyal bir kuruluştur.

Resmi kurumlarda ve özel kurumlarda bakım ihtiyacı olan engellilere yatılı ve gündüz bakım hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, bakım ihtiyacı olan engelli bireylerin ikametgâh adreslerinde evde bakım hizmeti bulunmaktadır.  Ancak, bu hizmet evde bakıma destek yardımı olarak sosyal yardım niteliğinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görev alanına verilmiştir (Temmuz 2015).
Özel izmir huzurevi ve yaşlı bakım merkezi gibi kuruluşlara 55 yaş üstü olan, engelli raporu olsun olmasın yaşlıların kurumumuzda hizmet almak için kendisi, vasisi veya yaşlı yakınları devlet desteksiz başvuru yapmak durumundadır.